PORTRETSCHILDER / PORTRETTEKENAAR Feiko Mintjes - Dutch portrait painter - Oil Conte Pen & ink Olieverf op doek - Amsterdam - Noord Holland - Harlingen - Friesland - Utrecht - London - Groningen
Tekenen naar - Model Tekenaar - Modeltekeningen - Modeldrawings -
portraits / portretten

 
 

 


 

 Portretten in conte / Portraits in conte 

 Portretten in pen & inkt / Portraits in pen & ink  

 Portraits in oil / Portretten in olieverf

 

The eyes are the portals to the soul.

The face is mere a mask behind which we see. 

But it bears the experience of living.

The beauty of youth lies in a lively growing in becoming, 

whereas the beauty of aging is found in experiencing

acceptance of life in being.

 

De ogen zijn de poorten tot de ziel.

Het gezicht is slechts een masker van waarachter we zien. 

Maar het draagt de ervaring van leven met zich mee. 

De schoonheid van de jeugd ligt in de levendige groei in wording, 

waar de schoonheid van het ouder worden te vinden is

in het ervaren van acceptatie van leven in het zijn.