stones . stenenpaintings . schilderijen    portraits . portretten

drawings . tekeningen     travel sketches . reisschetsen

model drawings . modeltekeningen

stones . stenen

home

 

 

"To man a mountain seems immortal, to a flee man seems immortal".

"Voor de mens lijkt een berg onsterfelijk, voor een vlo lijkt de mens onsterfelijk".

 

Stones are interesting study objects, all different in shape, size, structure and texture:

Stenen zijn interessante studieobjecten, allen verschillend in vorm, grootte, structuur en textuur:

70x100 Conte

70x100 Conte


70x100 Conte

70x100 Conte

70x100 Conte

70x100 Conte