Algemene Voorwaarden

terug / back 

Harlingen, januari 2008
Tekeningenarchief Feiko Mintjes

Bij elk gebruik of hergebruik van tekeningen door opdrachtgevers danwel hun vormgevers, worden de opdrachtgevers en vormgevers geacht rekening te houden met de auteurswet waarbij de volgende regels gelden:

TOESTEMMING
Elk gebruik of hergebruik voor welke uiting dan ook alleen in overleg en met toestemming van de maker Feiko Mintjes. Elk gebruik zonder het medeweten van de maker is niet toegestaan.

NAAMSVERMELDING
Bij elke toepassing van tekeningen gemaakt door Feiko Mintjes, naamsvermelding van de tekenaar bij de toepassing verplicht.

VERGOEDING HERGEBRUIK
Voor elk hergebruik van tekeningen wordt een hergebruiksprijs berekend. In het archief staan sterretjes die verwijzen naar bovengenoemde prijzen.

BEWIJSEXEMPLAAR
Opdrachtgevers (of hun vormgevers) dienen de maker van welke toepassing dan ook, zonder uitzondering, op de hoogte te houden d.m.v. een toegezonden bewijsexemplaar, foto of uitdraai van de toepassing.
 

Alle genoemde bedragen zijn voor éénmalig hergebruik, voor één toepassing en exclusief  BTW.